Oktober-Ausgabe Binnenvaartkrant

Green Award en CLINSH Met deze nieuwe voortstuwingsinstallatie komt het koppelverband in aanmerking voor een gouden Green Award en mag de familie Kingma meedoen aan het duurzaamheids-proefproject CLean INland SHipping (CLINSH). Op de Maranta wordt speciale meetapparatuur geplaatst. Hiermee wordt twee jaar lang continu de daadwerkelijke uitstoot aan boord gemeten. Dit zal naar verwachting waardevolle informatie opleveren over de milieuprestaties en operationele kosten bij de toepassing van de technieken.

Inmiddels hebben Géke en Riemer ook al de go gegeven voor een CFD-optimalisatie-onderzoek. Het Spaanse ontwerp- en ingenieursbureau VICUSdt gaat op zoek naar effi ciëntieverbeteringen in het achterschip, daarbij rekeninghoudendmet het vaarprofi el. Hiermee willen de Kingma’s de CO2-voetafdruk van de Maranta nog verder omlaag brengen. Inmiddels zijn er al diverse 3Dscans uitgevoerd.